F.H.EVI 99-311 Bedlno, Pniewo 20, NIP: 775-251-50-06

 570 504 309

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Administrator danych

99-311 BEDLNO, PNIEWO 20 TEL. 570 504 309

 

Inspektor danych osobowych

W przypadku wyznaczenia przez nas tego podmiotu, zostaniesz o tym poinformowany w tym miejscu.

 

Dane osobowe i prywatność

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świad­czeniem usług w nim oferowanych.

 

Cel przetwarzania

Prowadzenie strony internetowej www.evipolska.pl

Będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail w celu komunikowania się z Państwem.

 

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

  • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • Twoja zgoda wyrażona na stronie www.evipolska.pl pod formularzem kontaktowym – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewen­tualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

 

Podanie danych:

– dobrowolne w celu możliwości wysłania do nas wiadomości e-mail

 

Skutek niepodania danych

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

–  brak możliwości skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego i kontaktu drogą e-mail.

 

Możliwość cofnięcia zgody – w każdej chwili

 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza zwią­zany z rachunkowością) lub
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony lub
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
  •  uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

Twoje uprawnienia

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

– ich sprostowania,

– usunięcia lub

– ograniczenia przetwarzania,

– żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobo­wych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez admini­stratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

Ciasteczka.

Czym są pliki cookies ?To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

 

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:• obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem.Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,

• prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,• obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),• przedstawianie sprofilowanych ofert,

• statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Two­je dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

– Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

– Dostawca oprogramowania służącego do komunikacji

– Dostawca oprogramowania CRM

- Podmiot zapewniający usługi marketingowe.

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej

 

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Euro­pejskiej.

 

Kontakt z Administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: f.h.evi@wp.pl

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zapoznaj się z polityką prywatności - kliknij TUTAJ